ZAPOSLENJE

Funkcija ljudskih resursa kontinuirano prati razvoj poslovanja, podržava tržišnu orijentaciju i potrebe, uključena je u dinamiku tekućih poslovnih procesa, te  kreiranje dugoročnih poslovnih strategija i poslovne politike.

Odgovorna je za planiranje, razvoj i primjenu zadane HR strategije i sistema, politiku i procedure zapošljavanja, selekcije, edukacije i razvoja zaposlenika, a kroz sve navedene aktivnosti komunicira jedinstvenu kulturu kompanije.

Kako bi osigurali da su na ključnim pozicijama ključni ljudi te da je njihov razvoj upravo onakav kakav im je individualno potreban i u skladu s poslovnim ciljevima, ljudski resursi u suradnji sa svim poslovnim funkcijama utvrđuju i pozicije i ljude, koristeći se naprednim HR alatima i sistemima.

Ljudski potencijali jedan su od ključnih resursa i izravni sudionik poslovnog razvoja i ekspanzije kompanije  Alma Ras koja trenutno zapošljava preko 550 ljudi.

Jedinstvena smo  organizacija koja jasno poručuje svoju misiju te tako privlači, zapošljava, motivira i razvija svoje ljudske potencijale kao temeljne pokretače sadašnjih i budućih uspjeha.

Mladima pružamo brojne prilike za razvoj karijere i napredovanje, uz uvjet da su sposobni i voljni odgovoriti na zahtjeve i dinamiku poslovanja, spremni na predani rad, učenje i lojalnost kompaniji.

Rezultat je zadovoljstvo zaposlenika, pozitivna organizacijska klima i kultura koja vrednuje i cijeni uspjeh u svim područjima, što je prepoznato i kroz istraživanja koja Almu Ras  pozicioniraju kao jednog od najpoželjnijih poslodavaca na području Bosne i Hercegovine.

Sistem godišnjih razgovora

Uvođenjem sistema  godišnjih razgovora aktivno se provode i žive sistemi  upravljanja i vrednovanja ličnih  poslovnih rezultata i ličnog razvoja svakog menadžera.

Pozornost se posvećuje razvoju svih zaposlenika, a pogotovo menadžera svih razina i to kroz ciljane razvojne programe koji su bazirani na prethodno precizno definiranim kompetencijama, dok je razvoj svakog menadžera specifičan i odgovara individualnim potrebama utvrđenim kroz razgovore s pretpostavljenim rukovoditeljem i savjetovanjem s funkcijom ljudskih resursa.

Edukacija

Kako se razvijamo i rastemo u svim našim poslovanjima,dizajniranja i proizvodnje  rublja i konfekcije, maloprodaji, veleprodaji   potrebni su nam iznimno sposobni pojedinci, timovi i stručnjaci, spremni da zauzmu svoju ulogu u zacrtanoj strategiji  razvoja, inovacija i promjena, stvarajući održivu vrijednost u novoj globalnoj ekonomiji. Način edukacije zaposlenika  trajno se unapređuju, prate poslovne i individualne potrebe, ciljeve i planove, te osiguravaju kontinuirani kompanijski i individualni rast i razvoj.

Ukoliko mislite da bi Vaš profil odgovarao profilu naše firme, Vašu biografiju i CV možete nam poslati na E-mail : posao@alma-ras.com

Dodatne informacije možete da dobijete na brojeve telefona : 032 / 823-050 ; 032 / 825-240

Kontakt osoba:  Sandra Haznadarević

Kolona 3a Kolona 3b